Skip to content

WeMap

WeMap Bản đồ số Việt Nam


Tổng quan

Đây là trang đưa ra các ví dụ, hướng dẫntài liệu WeMap APIs để bạn có thể bắt đầu sử dụng các dịch vụ của WeMap.


Người dùng

Hướng dẫn cách tạo, cập nhật thông tin người sử dụng để có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ của WeMap.

Thông tin tài khoản

Đang được cập nhật...

API Key

Vui lòng liên hệ với nhóm phát triển để nhận được API Key nhằm chạy các API

Thống kê

Đang được cập nhật...


Hiển thị bản đồ

Dịch vụ cho phép bạn hiển thị bản đồ độ chính xác cao vào các ứng dụng với cả hai dạng vector tilesraster tiles Các tính năng bao gồm: Bản đồ raster, Bản đồ vector

Bản đồ raster

Hiển thị bản đồ với hình ảnh được kết xuất từ trước với nhiều phong cách, lượng thông tin khác nhau (Ví dụ: tối màu, đầy đủ thông tin, bản đồ giao thông,... )

Bản đồ vector

Hiển thị bản đồ dưới định dạng vector


Địa điểm

Giúp người dùng khám phá Việt Nam với dữ liệu vị trí của hơn 23 triệu địa chỉ. Các tính năng bao gồm: API tìm kiếm, API reverse, API tự động điền

API tìm kiếm

API cho phép tìm kiếm thông tin toạ độ địa lý, thông tin chi tiết từ địa chỉ

API reverse

API cho phép tìm kiếm địa chỉ từ thông tin toạ độ địa lý

API tự động điền

API đưa ra các gợi ý rút giúp ngắn thời gian gõ, đồng thời cũng giúp người dùng nhập vào chính xác từ khóa cần tìm


Chỉ đường

Tìm đường, dẫn đường tối ưu với các loại phương tiện khác nhau theo khoảng cách, thời gian, hỗ trợ nhiều điểm dừng. Các tính năng bao gồm: API dẫn đường

API dẫn đường

Tìm đường, dẫn đường tối ưu với các loại phương tiện khác nhau theo khoảng cách, thời gian, hỗ trợ nhiều điểm dừng


Bản quyền thuộc về WeMap