Skip to content

Bản đồ vector

Hiển thị bản đồ với hình ảnh được kết xuất từ trước với nhiều phong cách, lượng thông tin khác nhau (Ví dụ: tối màu, đầy đủ thông tin, bản đồ giao thông, bản đồ vệ tinh,... ) với định dạng vector. Vui lòng sử dụng SDK của WeMap để hiển thị bản đồ vector WeMap trên nền tảng web và di động.