Skip to content

WeMap

WeMap Bản đồ số Việt Nam


WeMap Web SDK

WeMap SDK (hay WeMap GL) là một bộ thư viện cho phép nhúng các bản đồ có tính tương tác vào các ứng dụng web, di động. Bản đồ WeMap GL hoạt động với chất lượng và hiệu năng cao. Chữ viết tắt "GL" xuất phát từ OpenGL, Thư viện đồ họa mở tiêu chuẩn công nghiệp.


WeMap SDK hỗ trợ chính thức các nền tảng sau: Web (WeMap Web SDK, WeMap GL JS) sử dụng ngôn ngữ JavaScript.

Giới thiệu

Đây là trang đưa ra các ví dụ, hướng dẫntài liệu của WeMap Web SDK để bạn có thể bắt đầu sử dụng SDK của WeMap.

WeMap Web SDK hay WeMap GL JS là một thư viện JavaScript sử dụng WebGL để hiển thị bản đồ có tính tương tác từ các vector tileWeMap style. Nó là một phần của hệ sinh thái WeMap GL.


Hướng dẫn cài đặt và sử dụng

Bạn clone từ Github phiên bản mới nhất của thư viện tại đây, sau đó nhúng vào trang web của bạn

<script src="<đường dẫn tới repo>/WeMap-Web-SDK-Release/assets/js/wemap-gl.js" type="text/javascript"></script>
<link href="<đường dẫn tới repo>/WeMap-Web-SDK-Release/assets/css/wemap.min.css" rel="stylesheet" />

Bạn cũng có thể tải trực tiếp file .js hoặc .css từ địa chỉ trên và đưa vào thư mục tuỳ ý của bạn.

Để sử dụng các dịch vụ của WeMap, bạn cần có một key. Liên hệ WeMap để nhận một key.


Cùng bắt đầu với một ví dụ đơn giản

 • Thêm file .js.css của thư viện vào header trang web của bạn giống như sau:
<script src="https://raw.githubusercontent.com/WEMAP-Official/WeMap-Web-SDK-Release/master/assets/js/wemap-gl.js" type="text/javascript"></script>
<link href="https://raw.githubusercontent.com/WEMAP-Official/WeMap-Web-SDK-Release/master/assets/css/wemap.min.css" rel="stylesheet" />
 • Thêm một phần tử div với một id tại vị trí mà bạn muốn đặt bản đồ
 <div id="map"></div>
 • Hãy đảm bảo rằng phần tử div vừa thêm vào có thể hiển thị đúng cách
<style>
  #map { width: 700px; height: 500px; }
</style>
 • Khởi tạo và thêm bản đồ vào
<>
  var map = new wemapgl.WeMap({
      container: 'map',
      key: 'key-của-bạn'
  });
</>

Như vậy, một bản đồ WeMap đã được thêm vào trang web của bạn. Hãy tận hưởng!

Để sử dụng nhiều tính năng hơn, hãy đọc thêm về các thành phần cơ bản dưới đây


Các thành phần cơ bản

wemapgl.WeMap

Một đối tượng WeMap biểu diễn một bản đồ, cung cấp các giao diện lập trình để tạo ra các bản đồ có tính tương tác cao.


wemapgl.WeGeocoder

Một plugin Geocoding cho bản đồ WeMap, cho phép lựa chọn engine tìm kiếm, lấy thông tin chi tiết của địa điểm ...


wemapgl.WeDirections

Plugin cung cấp tính năng chỉ đường chất lượng cao cho bản đồ WeMap.


wemapgl.WeFilterControl

Một plugin cung cấp tính năng lọc và hiển thị các loại địa điểm cho bản đồ WeMap.


Bản quyền thuộc về WeMap